– wiarygodność w relacjach międzyludzkich

Strona główna

W maju 2015 roku Uniwersytet Łódzki będzie świętował 70. rocznicę swego utworzenia.
Wydział Nauk o Wychowaniu pragnie się włączyć w obchody tego jubileuszu, czyniąc jednocześnie tę znamienitą okoliczność okazją do spotkania się i dyskusji na temat ważnych dla środowiska akademickiego kwestii.

W dniach 12-13 maja 2015 Katedra Badań Edukacyjnych organizuje konferencję naukową pod tytułem Granice dyscyplinarne kształcenia akademickiego – wiarygodność w relacjach międzyludzkich. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tematyką konferencji i zapraszamy do Łodzi!

Komitet   Honorowy 

Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel – Rektor UŁ

Prof. dr hab. E. Marynowicz-Hetka

Dr hab. prof. UŁ G. Michalski

Prof. dr hab. Zygfryd Juczyński

Prof. dr hab. B. Śliwerski

 

Komitet Naukowo – Organizacyjny 

Prof. dr hab. Jacek Piekarski

Dr hab. prof. UŁ Danuta Urbaniak-Zając

Dr hab. prof. UŁ Krzysztof J. Szmidt

Dr Ewa Cyrańska

Dr Bohdan Cyrański

Mgr Agnieszka Krawczyk

Mgr Aleksandra Wodzyńska-Wójcik

Mgr Agata Czajkowska

Reklamy

Chmurka tagów